Kvik links:

Intro video


Sponsorer 
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2019 <> ------

By turnering 2022


Hillerød Byturnering 2022 i ny udgave!

Hillerød Byturnering afvikles i 2022 forsøgsvis efter et nyt og moderne koncept: en Lynturnering over 9 runder, en hurtigskak turnering over 6 runder og en turnering med klassisk betænkningstid 5 runder. Deltagerne kan vælge at tilmelde sig 1, 2 eller alle 3 turneringsformer. Hvis man f.eks. kun ønsker at spille partier med klassisk betænkningstid melder man sig kun til denne turnering.

Der kåres vindere i alle tre discipliner, men Hillerød Bymester 2022 er den der scorer flest point på tværs af alle tre discipliner.

Pointgivning i den samlede konkurrence:
Lyn. 1, 0,5 og 0 point i hvert parti ved henholdsvis sejr, remis og tab.
Hurtigskak: 2,1 og 0 point i hvert parti ved henholdsvis sejr, remis og tab.
Klassisk skak : 3, 1,5 og 0 point ved henholdsvis sejr, remis og tab.

Lynturnering tirsdag den 26. april kl. 19.30. 9 runder monrad med betænkningstid 5 minutter + 2 sekunders delay.
Hurtigskak tirsdag den 3. maj kl. 19.30 og tirsdag den 10. maj kl. 19.30 - begge dage 3 runder. Betænkningstid 20 minutter + 10 sekunder.
Klassisk skak: 5 runder alle mod alle i 6-mands grupper 17.maj, 24.maj, 31.maj, 7.juni og 14.juni. Alle dage starter urene kl. 19.30 Betænkningstid 90 minutter +30 sekunder. Der er ikke afsat dage til udsatte partier, men hvis begge parter er enige kan der afvikles udsatte partier torsdag aften kl. 19.00. Til den klassiske turnering vil fremmøde efter kl. 20.00 medføre tab af partiet.

Turneringsindskud: 200 kr. for alle tre turneringer, 150 kr for to turneringer og 100 kr. for en turnering. Betales via mobilpay til 737622.

Alle 3 turneringer rates både dansk og ELO.

Bemærk: Det er obligatorisk at vælge gruppe ved tilmelding. Ved tilmelding til flere grupper skal tilmeldindsproceduren gentages.

Præmier: 500 kr til vinderne af lynturneringen, hurtigskakturneringen og til gruppevinderne i klassisk skak. 1000 kr. Til Hillerød Bymester 2022. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal. Ved ligestilling deles alle præmier. Ved ligestilling om bymestertitlen tæller resultaterne fra klassisk skak mest, dernæst hurtigskak.

Seneste tilmelding:  Lyn: 24.april,  hurtigskak:  1. maj,  klasssisk skak:  8. maj.