Hillerød skakklub
stiftet 1910

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09

Mesterrækken 2018-19 


Allerød 2 - Hillerød 3 2½ - 5½

Af Frands Lavrsen

Meriterende sejr til Hillerød 3

Vi var på flere på holdet, der inden holdkampen mod Allerød 2 talte om, at det ville være rart med en sejr til 3. holdet nu, men at det skulle ende med en sejr på 5,5 - 2,5 havde ingen turdet gætte på. Ud fra rating var et nederlag på 3 - 5 forventet, så det var et formidabelt resultat for os. Med lidt held kunne vi endda have fået yderligere et halvt eller et helt point. Mange af partierne blev spillet med sikker hånd, og selvfølgelig var der også medvind på banen undervejs.
På bræt 1 spillede Arne hvid i dronningindisk. Sort fik etableret et ikke ufarligt kongeangreb, men udnyttede ikke chancen for at få et overtag. I stedet fik Arne etableret et meget farligt modangreb, men der blev taget remis i denne klare gevinststilling til hvid efter sorts 34. træk Tg7:

Diagram 1

Der kunne følge 35. Dxf5, og sorts angreb bliver ikke rigtig til noget efter Dxe3+ og Tf2. Efter afbytninger har hvid ekstra materiale og en afgørende c-fribonde. Dette er altid nemt at se bagefter, men Arne var utryg ved sort dronnings meget fremskudte og truende placering og valgte derfor den sikre løsning. Og dermed et godt halvt point at starte med.
Henrik kom med sort på bræt 2 meget apropos fredagens flotte event ud i skotsk stormvejr, hvor han dog aldrig fik gang i sit spil, selv om der længe var materiel ligevægt. Det begyndte at gå galt for Henrik, da han i træk 16 valgte et bondefremstød i stedet for løberafbytning. Hvids efterfølgende kongeangreb resulterede desværre i matsætning i træk 27.
Jeg spillede Bird med hvid på bræt 3. Sort fik et kongeangreb i gang efter h5 i træk 8, men det blev aldrig rigtig farligt. I stedet satsede sort lidt for voldsomt og havde på et tidspunkt tre officerer i slag. Jeg skulle dog holde tungen lige i munden, hvilket lykkedes, og sort opgav efter 26 træk.
Peter spillede endnu et spektakulært parti med sort på bræt 4. I en kongeinder var han lidt trykket næsten fra starten men holdt dog fint balancen indtil omkring træk 27-28. Herefter gik det hurtigt ned ad bakke, og han var tæt ved at gå mat. Efter Peter’s træk 40 siger min computer +18,70 til hvid! Men med tre efterfølgende dårlige træk af hvid stod det pludselig “kun” +3,70, og så kæmpede Peter forbilledligt videre. At der alligevel blev aftalt remis i denne stilling med hvid i trækket var dog “mirakuløst” for Peter:

Diadram 2

Den sorte springer er stærk i den lidt lukkede bondestilling, men hvid skal blot frem og ofre sin a-bonde, så hans konge kan gå på bonderov - men igen er det let at være bagklog.
For Torben var der ingen slinger i valsen på bræt 5 med hvid i en dronninggambit. Da sort i træk 21 undlod at bytte Torbens sortfeltede løber af på h6, fik Torben hurtigt brækket sorts kongestilling op. Det brugte han til at øge sin fordel, og sort måtte kapitulere efter dronningtab i træk 43.
Rasmus spillede grünfeldindisk med sort på bræt 6. Han fik en merbonde i træk 13, men lod den lidt unødvendigt glide af hænde igen i træk 21. Pga. ulige farvede løbere er det dog tvivlsomt, om han kunne have udnyttet fordelen. Nu sluttede det i al fald med remis i en helt lige stilling efter 32 træk.
Freddy havde hvid i en sicilianer på bræt 7. Han spillede solidt, byggede stillingen op med fornuftige træk og ventede på chancen. Og da den kom, var han ikke sen til udnytte den lige efter denne stilling, hvor sort er i trækket:

Diagram 3

Her spiller sort 24. -, Df4?, og Freddy napper uden tøven bonden på e6, hvorefter sorts stilling bryder helt sammen. Der følger 25. Sxe6, Lxf3? 26. Txd8+, Lxd8 27. SxD, LxD 28. Txe2, opgivet. Der ryger et tårn pga. mattruslen i bunden. Flot spillet af Freddy.
Endelig havde Ole sort på bræt 8 i en dronninggambit. Stillingen var lige langt hen i partiet, da Ole i træk 26. får lukket ét af sorts tårne inde med erobring af en kvalitet for en bonde til følge. Da han også får gaflet et par bønder fra træk 40 til 42, kører Ole usvigeligt sikkert et fuld point i hus ved at veksle til en dronning i træk 52.
Al snak om nedrykning for 3. holdet er nu forstummet.

 

 

Hillerød 3 - Frederikssund 1  4-4

Af Frands Lavrsen

Første matchpoint til Hillerød 3

Dagen før denne match mødtes Henrik Holm og jeg tilfældigt uden for Synoptik i Slotsgade. Vi “lovede” hinanden at vinde hvert vores parti dagen efter, og det holdt vi! De to point bidrog godt til det fine 4-4 resultat om søndagen. Både Henrik og jeg havde fået lavet en synsprøve og benyttet os af, at det var ved at være sidste chance for at udnytte et godt tilbud på briller. Det havde åbenbart givet os blik for spillet, vi øjnede de chancer, der opstod i vores parti, og så vores snit til at sikre, at vores modstandere ret hurtigt måtte kigge i vejviseren efter points. 

Da hovedparten af 2. holdet dukkede op som tilskuere efter deres egen lynsejr på 8-0 i Fredensborg, stod det allerede 3 1/2 - 1 /2 til os, og meget længe stod det 4-2 med udsigt til yderligere mindst 1 points. Da der samtidig begyndte at trille gode points ind til 1. holdet, som også spillede i lokalet, var stemningen blandt alle Hillerød-spillere selvfølgelig høj. At vi så “kun” fik uafgjort, ødelagde dog ikke humøret - det var et halvt points mere end ratingforventningen, og der blev kæmpet flot i alle partier.

På bræt 1 spillede Arne med sort en klassisk Caro-Kann. Fordelen var helt frem til omkring det 27.-28. træk helt klart på Arnes side. Efter afbytninger kom partiet over i et tårnslutspil, hvor det var modstanderen, der havde en omend kun lille fordel. Et langt parti endte dog med, at Arne efter lidt over 70 træk måtte strække gevær.

Henrik splllede en slags såkaldt Marshall-gambit med hvid på 2. bræt. Stillingen var længe noget trykket for Henrik, og det var først, da sort omkring træk 28 fik sin dronning lidt på afveje, at Henrik overtog styringen, hvorefter modstanderen hurtigt gav op. Efter Henriks 30. Tg3-f3 opstod denne stilling. 

Holm

Her kan sort spille Db8, hvorefter hvid ikke kan slå på f6 pga. 31. -, De5+, men i stedet kan spille 31. Dc3. Men sort trak 30. -, Dg5? i stillingen, hvorefter partiet sluttede med 31. De3, Dh4 32. Df4, opgivet. Efter 32. -, Kg7 33. g5 og dronningafbytning får hvid med en ekstra bonde straks et solidt overtag.

I mit eget parti havde jeg sort i et engelsk firespringerspil. Jeg kom ret hurtigt noget under pres og fik ødelagt muligheden for rokade, men jeg havde hele tiden øje for et muligt modspil i h-linien. Det gav pote i træk 28, hvor jeg efter en fejl af hvid endte med at have en dronning for tårn, løber og bonde. Partiet fortsatte, og blot for illustrere at man skal passe på til sidste, viser jeg denne stilling efter hvids træk 47. Tc7+:

Frands

I tidnød kunne hvid måske forledes til at forsøge at bringe sin konge hurtigt i sikkerhed med 47. - , Kh6. Det er dog en rigtig dårlig ide pga 48. Th7 med mat.

I partiet spillede jeg 47. Kf8, hvorefter hvid opgav et træk senere.

På bræt 4 fik Peter som hvid i en Grünfeld-inder hurtigt en lille fordel. Omkring træk 25 begyndte sort at svække sin stilling og efter 32. -, Se7 opstod denne stilling:

Peter B

Her kunne hvid med 33. Lg5 meget hurtigt få lukket partiet ved afbytning af løber for springer og fremmarch af g- og h-bønderne. Peter valgte dog 33. Df3 med kraftig reduktion af den store fordel, og efter dronningafbytning i træk 36 var det pludselig sort, der førte taktstokken og desværre bragte slutspillet til gevinst efter 60 træk. Ærgerligt for Peter, der endnu en gang får vist, hvor god han er til at opnå en gevinststilling - jeg er dog sikker på, at resultaterne af det nok skal komme efterhånden.

Torben havde sort på bræt 5. I en dronninggambit balancerede stillingen nogenlunde frem til omkring det 19. træk, hvor hvid fik et overtag med bl.a. en ekstra bonde. Torben fik dog ved fint forsvarsspil redet stormen af, og da hvid i træk 54 tilbød remis i en helt lige stilling, bogførte Torben efter at have konsulteret mig som holdleder det halve point.

Rasmus fik som hvid på bræt 6 i en åbning computeren betegner som uregelmæssigt åbent spil en lidt passiv, men dog rimelig lige stilling. Det gik dog galt efter, at Rasmus fik bragt sin dronning for langt væk fra kongefløjen, hvor sort fik etableret et effektivt angreb, der satte mat i 19 træk.

På bræt 7 debuterede Freddy på 3. holdet som sort i et trespringerspil. Partiet udviklede  sig meget fredeligt uden forviklinger, og i træk 24 blev der taget remis efter trækgentagelse. Et sikkert halvt point til Freddy.

Endelig spillede Ole på bræt 8 hvid i dragevarianten i Siciliansk med modsatte rokader. Partiet startede fint for Ole, men han kom lidt under pres mellem træk 13 og 15. Ole red dog stormen af, og allerede fra træk 15 gik det kun den rigtige vej. I et slutspil med dronninger og uligefarvede løbere arbejdede Oles brikker bedre sammen, og han fik gaflet en randbonde fra modstanderen. Efter et langt slutspil med tålmodigt og teknisk flot spil af Ole, måtte modstanderen opgive efter 57 træk.

Alt i alt var det en glimrende præstation af holdet, hvor min forhåndsforhåbning om 3-4 points til fulde blev indfriet. Turneringen tegner fortsat lys for 3. holdet.

Roskilde 1 - Hillerød 3

Af Frands Lavrsen

3. holdet fik et pænt resultat med hjem fra Roskilde.

Der var brug for oprejsning ovenpå 0-8 i første runde mod 2. holdet, og det fik 3. holdet bestemt efter et hæderligt nederlag på 2,5-5,5 mod Roskilde 1, hvor 2-6 var forventet ud fra rating. Med lidt (mere) held kunne det være blevet endnu bedre.

På bræt 1 optrådte Carsten som reserve, og det klarede han i fin stil med en hurtig remis efter 14 træk. Hvis Carsten skulle have spillet videre, kunne han have fokuseret på sorts svage bonde på e6, men stillingen var nu meget lige. Esben havde også fået en reservetjans på bræt 2. Efter en modtaget dronninggambit og modsatte rokader, blev spillet meget åbent og Esben med sort kom noget under pres i midtspillet. Han fandt dog hele tiden de rigtige træk, så modstanderen ikke kunne drage fordel af overtaget. Efter nogle afbytninger og lidt gensidig kongejagt blev der taget remis i en hel lige stilling, hvor Esben havde dronning og 4 bønder incl. 3 forbundne fribønder mod dronning, springer og bonde.
 På bræt 3 kom Henrik med hvid også lidt under pres i midtspillet efter nogle afbytninger, hvor sort fik opstillet et par truende bønder på e4 og f4. Men så tog Henrik psykologien i brug og tilbød remis i denne stilling:

Roskilde - Hillerød 3 a

Det tog sort rimeligt nok ikke imod. Men det er ikke første gang, at en spiller efter at have afslået et remistilbud hurtigt laver en fejl, måske fordi han ubevidst føler sig presset til at vise, at han står bedst. Der sker i al fald 25. -, Txe5 26. Kg1, Tg5? 27. Se6!

Ovenikøbet følger 27. -, Td2, hvorefter det var en smal sag for Henrik at hive et helt points i land efter 31 træk. 

I mit eget parti på bræt 4 spillede jeg for slapt med sort i åbningen med Nimzowitch`s forsvar. Det betød, at jeg kom til at stå trykket, og en fejl i træk 17, hvor jeg “glemte” at få dronningen ud af en binding i d-linien, blev afgørende og førte til et hurtigt tab for mig efter 27 træk.

Morten var også reserve og kom på bræt 5 meget fint fra start med hvid i en sicilianer. Efter 14 træk opstår denne stilling:

Ros-Hill3 b

Hvid kunne nu have udnyttet sort dronnings ubeskyttede placering og bindingen på diagonalen ved at spille Sf5. Det ville have givet Morten en klar fordel på lidt mere end +2,0 med formentlig en bondegevinst efter afbytning på d5. Morten spillede dog straks Sxd5, hvorefter stillingen var ret lige de næste ca. 20 træk. Et par fejl i 37. og 39. træk tippede dog balancen den forkerte vej for Morten - måske var det i tidnød, det så jeg faktisk ikke - men partiet var tabt for ham.

På bræt 6 fik Torben som sort i en sicilianer en lige, tenderende mod en lovende stilling, hvor han lagde pres på hvids kongestilling efter en lang rokade af hvid. Desværre overså han, at en løber helt henne i træk 27 pludselig var bundet, hvilket kostede en officer og partiet for Torben. Her kunne også godt have ligget i al fald et halvt point mere til Hillerød.

Rasmus spillede med hvid en kongegambit på bræt 7. Den åbning kan jo hurtigt sætte brand i brættet, og Rasmus blev uheldigvis lokket i en fælde, hvor han med en gaffel fik snuppet sin dronning helt uden kompensation allerede efter 9 træk. Han spillede heroisk videre og fik faktisk skabt nogle trusler, men gav dog op efter 21 træk. Rasmus fortalte lige inden vi startede, at han følte sig køresyg oven på turen til Roskilde - jeg er sikker på, at det påvirkede hans spil, for han plejer jo at spille et meget solidt spil.

Endelig spillede Ole på bræt 8 med sort en droninggambit. Ingen slinger i valsen, en hel række afbytninger og remis efter 24 træk i en helt lige stilling. Endnu et fint halvt point til Hillerød.

Alt i alt en lovende indsats af vores 3. hold. Den lover godt for resten af sæsonen. Jeg ser allerede for mig, at vi har bevaret vores plads i rækken, når sæsonen slutter.

Hillerød 3 - Hillerød 2  

Af Frands Lavrsen

Lokalopgøret mellem Hillerøds 2. og 3. hold i søndags endte med cifrene 8-0 til 2. holdet - cifre som 2. holdet også har vundet med i andre matcher i holdturneringen de foregående år. Som det ofte sker, tippede marginalerne i flere af partierne over til den højest ratede spillers fordel. Et resultat som 6-2 til Hillerød 2 kunne 2. holdet dog ikke have klaget over, når man ser på forløbet af partierne.

På bræt 1 spillede hjemvendte Esben comeback parti som sort mod Christopher. Partiet startede i en Caro-Kann, men allerede omkring det 10. træk blev stillingen gradvist mere besværlig for Esben. Christopher undlod undervejs nogle afgørende gevinsttræk, så Esben kunne kæmpe længe, men måtte kapitulere efter 42 træk.

På bræt 2 spillede Henrik hvid mod Søren i Pirc`s forsvar, og Henrik tilbød remis efter 21 træk i en temmelig lige stilling med 2 springere og 7 bønder på hver side. Det ville Søren nu ikke acceptere, og i stedet spillede han videre for på nærmest Magnus-agtig facon at udnytte en mikroskopisk fordel til at nørkle sig til en gevinst i 47 træk.

I mit eget parti på bræt 3 havde jeg sort mod Niels-Peter og spillede Nimzowitsch`s forsvar. Begge dronninger var i spil efter træk 3, så det blev ikke kedeligt. I træk 17 kunne jeg have fået en pæn fordel med et centrumbondefremstød. I stedet spillede jeg fordelen over til Niels-Peter, der dog ikke rigtigt fik den udnyttet.  Og efter hvid`s træk 32 fremkom denne stilling med sort i trækket.

Frands-NP

Jeg håber, at det var min tidnød, der gjorde, at jeg overså 32. -, Dxc3 ! med afgørende fordel for sort. Det var netop temaet med slagmulighederne pga. hvid konges placering, som jeg havde haft fokus på, men nu bliver jeg så fascineret af muligheden for at true på a3, at jeg hurtigt spiller dronningen til c5 i stedet for straks at snuppe c3-bonden. Fortsættelsen kunne have været 33. Dxc3, Lxc3 eller 33. Txh8, Dxc2 34. Kxc2, Txh8 - i begge tilfælde med en håbløs stilling for hvid. Nu fortsatte det i stedet 32. -, Dc5 33. Txh8, Txh8 34. Df5+! og så var det ingen sag for Niels-Peter at hive gevinsten i land.

Torben og Laurids spillede på bræt 4 meget jævnbyrdigt i en englænder frem til træk 33, og 34, hvor Laurids med hvid i begge træk overså, at han var nødt til at jage en sort springer væk fra g4 med h3. Det gjorde sorts d-bonde særdeles farlig, og Torben kunne få det hele point hjem allerede efter 34 træk.

Peter S. og Peter B. fik på bræt 5 hurtigt åbnet kampen på kongefløjen i en kongeinder. Det var dog Peter B., der tilkæmpede sig overtaget, og han stod klart bedst med sort i denne stilling:

Balslev

Desværre for 2. holdet overser han, at 27. -, Sxe4 taber en officer. Med 27. -, Sa6 havde sort bevaret overtaget og udsigten til en gevinst. I stedet må sort nu opgive efter træk 30.

På bræt 6 fik Lars hurtigt overtaget med sort mod Torben i en engelsk/anti-Benoni åbning. Lars udnyttede et udviklingsforspring til stille og roligt at forbedre sin stilling. Torben kæmpede, men måtte kaste håndklædet i ringen efter 53 træk.

På bræt 7 havde Rasmus sort mod Hans i et dronningebondespil. De første 20 træk var meget jævnbyrdigt positionsspil. Men et uheldigt bondetræk i træk 21 og en fejl i træk 24 blev afgørende, og kun Rasmus`s kampgejst bevirkede, at Hans først kunne notere det fulde point efter 41 træk.

Endelig spillede Rune med hvid mod Morten i Pirc`s forsvar på bræt 8. Stillingen var meget lige frem til træk 17, hvor Rune tillod en aflytning, der var fordelagtig for sort. Herefter så Morten sig ikke tilbage, selv om Rune kæmpede ufortrødent og kunne vente med at strække hånden frem til efter træk 40.

Resultatet gjorde livet lidt lettere og oprykningschancerne noget større for 2. holdet. 3. holdet må nu til gengæld virkelig kæmpe for overlevelsen i M-rækken. Men vi har jo de samme modstandere i resten af holdturneringen, så vi må bare hjælpe hinanden ved hver for sig at skrabe flest muligt og gerne lidt flere points sammen.