Hillerød skakklub
stiftet 1910

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09

Mesterrækken 2018-19 


Roskilde 1 - Hillerød 3

Af Frands Lavrsen

3. holdet fik et pænt resultat med hjem fra Roskilde.

Der var brug for oprejsning ovenpå 0-8 i første runde mod 2. holdet, og det fik 3. holdet bestemt efter et hæderligt nederlag på 2,5-5,5 mod Roskilde 1, hvor 2-6 var forventet ud fra rating. Med lidt (mere) held kunne det være blevet endnu bedre.

På bræt 1 optrådte Carsten som reserve, og det klarede han i fin stil med en hurtig remis efter 14 træk. Hvis Carsten skulle have spillet videre, kunne han have fokuseret på sorts svage bonde på e6, men stillingen var nu meget lige. Esben havde også fået en reservetjans på bræt 2. Efter en modtaget dronninggambit og modsatte rokader, blev spillet meget åbent og Esben med sort kom noget under pres i midtspillet. Han fandt dog hele tiden de rigtige træk, så modstanderen ikke kunne drage fordel af overtaget. Efter nogle afbytninger og lidt gensidig kongejagt blev der taget remis i en hel lige stilling, hvor Esben havde dronning og 4 bønder incl. 3 forbundne fribønder mod dronning, springer og bonde.
 På bræt 3 kom Henrik med hvid også lidt under pres i midtspillet efter nogle afbytninger, hvor sort fik opstillet et par truende bønder på e4 og f4. Men så tog Henrik psykologien i brug og tilbød remis i denne stilling:

Roskilde - Hillerød 3 a

Det tog sort rimeligt nok ikke imod. Men det er ikke første gang, at en spiller efter at have afslået et remistilbud hurtigt laver en fejl, måske fordi han ubevidst føler sig presset til at vise, at han står bedst. Der sker i al fald 25. -, Txe5 26. Kg1, Tg5? 27. Se6!

Ovenikøbet følger 27. -, Td2, hvorefter det var en smal sag for Henrik at hive et helt points i land efter 31 træk. 

I mit eget parti på bræt 4 spillede jeg for slapt med sort i åbningen med Nimzowitch`s forsvar. Det betød, at jeg kom til at stå trykket, og en fejl i træk 17, hvor jeg “glemte” at få dronningen ud af en binding i d-linien, blev afgørende og førte til et hurtigt tab for mig efter 27 træk.

Morten var også reserve og kom på bræt 5 meget fint fra start med hvid i en sicilianer. Efter 14 træk opstår denne stilling:

Ros-Hill3 b

Hvid kunne nu have udnyttet sort dronnings ubeskyttede placering og bindingen på diagonalen ved at spille Sf5. Det ville have givet Morten en klar fordel på lidt mere end +2,0 med formentlig en bondegevinst efter afbytning på d5. Morten spillede dog straks Sxd5, hvorefter stillingen var ret lige de næste ca. 20 træk. Et par fejl i 37. og 39. træk tippede dog balancen den forkerte vej for Morten - måske var det i tidnød, det så jeg faktisk ikke - men partiet var tabt for ham.

På bræt 6 fik Torben som sort i en sicilianer en lige, tenderende mod en lovende stilling, hvor han lagde pres på hvids kongestilling efter en lang rokade af hvid. Desværre overså han, at en løber helt henne i træk 27 pludselig var bundet, hvilket kostede en officer og partiet for Torben. Her kunne også godt have ligget i al fald et halvt point mere til Hillerød.

Rasmus spillede med hvid en kongegambit på bræt 7. Den åbning kan jo hurtigt sætte brand i brættet, og Rasmus blev uheldigvis lokket i en fælde, hvor han med en gaffel fik snuppet sin dronning helt uden kompensation allerede efter 9 træk. Han spillede heroisk videre og fik faktisk skabt nogle trusler, men gav dog op efter 21 træk. Rasmus fortalte lige inden vi startede, at han følte sig køresyg oven på turen til Roskilde - jeg er sikker på, at det påvirkede hans spil, for han plejer jo at spille et meget solidt spil.

Endelig spillede Ole på bræt 8 med sort en droninggambit. Ingen slinger i valsen, en hel række afbytninger og remis efter 24 træk i en helt lige stilling. Endnu et fint halvt point til Hillerød.

Alt i alt en lovende indsats af vores 3. hold. Den lover godt for resten af sæsonen. Jeg ser allerede for mig, at vi har bevaret vores plads i rækken, når sæsonen slutter.

Hillerød 3 - Hillerød 2  

Af Frands Lavrsen

Lokalopgøret mellem Hillerøds 2. og 3. hold i søndags endte med cifrene 8-0 til 2. holdet - cifre som 2. holdet også har vundet med i andre matcher i holdturneringen de foregående år. Som det ofte sker, tippede marginalerne i flere af partierne over til den højest ratede spillers fordel. Et resultat som 6-2 til Hillerød 2 kunne 2. holdet dog ikke have klaget over, når man ser på forløbet af partierne.

På bræt 1 spillede hjemvendte Esben comeback parti som sort mod Christopher. Partiet startede i en Caro-Kann, men allerede omkring det 10. træk blev stillingen gradvist mere besværlig for Esben. Christopher undlod undervejs nogle afgørende gevinsttræk, så Esben kunne kæmpe længe, men måtte kapitulere efter 42 træk.

På bræt 2 spillede Henrik hvid mod Søren i Pirc`s forsvar, og Henrik tilbød remis efter 21 træk i en temmelig lige stilling med 2 springere og 7 bønder på hver side. Det ville Søren nu ikke acceptere, og i stedet spillede han videre for på nærmest Magnus-agtig facon at udnytte en mikroskopisk fordel til at nørkle sig til en gevinst i 47 træk.

I mit eget parti på bræt 3 havde jeg sort mod Niels-Peter og spillede Nimzowitsch`s forsvar. Begge dronninger var i spil efter træk 3, så det blev ikke kedeligt. I træk 17 kunne jeg have fået en pæn fordel med et centrumbondefremstød. I stedet spillede jeg fordelen over til Niels-Peter, der dog ikke rigtigt fik den udnyttet.  Og efter hvid`s træk 32 fremkom denne stilling med sort i trækket.

Frands-NP

Jeg håber, at det var min tidnød, der gjorde, at jeg overså 32. -, Dxc3 ! med afgørende fordel for sort. Det var netop temaet med slagmulighederne pga. hvid konges placering, som jeg havde haft fokus på, men nu bliver jeg så fascineret af muligheden for at true på a3, at jeg hurtigt spiller dronningen til c5 i stedet for straks at snuppe c3-bonden. Fortsættelsen kunne have været 33. Dxc3, Lxc3 eller 33. Txh8, Dxc2 34. Kxc2, Txh8 - i begge tilfælde med en håbløs stilling for hvid. Nu fortsatte det i stedet 32. -, Dc5 33. Txh8, Txh8 34. Df5+! og så var det ingen sag for Niels-Peter at hive gevinsten i land.

Torben og Laurids spillede på bræt 4 meget jævnbyrdigt i en englænder frem til træk 33, og 34, hvor Laurids med hvid i begge træk overså, at han var nødt til at jage en sort springer væk fra g4 med h3. Det gjorde sorts d-bonde særdeles farlig, og Torben kunne få det hele point hjem allerede efter 34 træk.

Peter S. og Peter B. fik på bræt 5 hurtigt åbnet kampen på kongefløjen i en kongeinder. Det var dog Peter B., der tilkæmpede sig overtaget, og han stod klart bedst med sort i denne stilling:

Balslev

Desværre for 2. holdet overser han, at 27. -, Sxe4 taber en officer. Med 27. -, Sa6 havde sort bevaret overtaget og udsigten til en gevinst. I stedet må sort nu opgive efter træk 30.

På bræt 6 fik Lars hurtigt overtaget med sort mod Torben i en engelsk/anti-Benoni åbning. Lars udnyttede et udviklingsforspring til stille og roligt at forbedre sin stilling. Torben kæmpede, men måtte kaste håndklædet i ringen efter 53 træk.

På bræt 7 havde Rasmus sort mod Hans i et dronningebondespil. De første 20 træk var meget jævnbyrdigt positionsspil. Men et uheldigt bondetræk i træk 21 og en fejl i træk 24 blev afgørende, og kun Rasmus`s kampgejst bevirkede, at Hans først kunne notere det fulde point efter 41 træk.

Endelig spillede Rune med hvid mod Morten i Pirc`s forsvar på bræt 8. Stillingen var meget lige frem til træk 17, hvor Rune tillod en aflytning, der var fordelagtig for sort. Herefter så Morten sig ikke tilbage, selv om Rune kæmpede ufortrødent og kunne vente med at strække hånden frem til efter træk 40.

Resultatet gjorde livet lidt lettere og oprykningschancerne noget større for 2. holdet. 3. holdet må nu til gengæld virkelig kæmpe for overlevelsen i M-rækken. Men vi har jo de samme modstandere i resten af holdturneringen, så vi må bare hjælpe hinanden ved hver for sig at skrabe flest muligt og gerne lidt flere points sammen.