Hillerød Skakklubs venner


Frivillig støtte til Hillerød Skakklub

Hillerød Skakklub har besluttet at etablere en støttekonto til indbetaling af frivillig bidrag til Hillerød Skakklubs ambitiøse projekt om at blive landets førende skakklub indenfor 5 år.

Frivillige bidrag kan indbetales på Spar Nord konto 9213 0360005860.

Støtten kan indbetales anonymt (kun formand og kasserer kender bidragsyderne) og bidrag kan målrettes bestemte formål.

Hvorfor støttekonto?

Hillerød Skaklub har brug for kapital for at indfri projektet, der skal få mange flere til at spille skak. Klubben satser bredt på alle kategorier af skakspillere.

Vi har et enestående pigeskakprojekt kørende som kræver gode undervisere - det koster. Vi har en af Danmarks største ungdomsafdelinger, og vi satser på nye skakspillere blandt voksne og pensionister og endelig har klubben 110 års jubilæum i 2020, som blev markeret med en international turnering i vinterferien 2020.

Ambitionerne koster. Vi har hævet kontingentet, vi tærer på formuen og vi får støtte fra lokale sponsorer, men vi har behov for yderligere kapital de næste par år for at kunne indfri ambitionerne.

Derfor denne opfordring til indbetaling af frivillige bidrag. Alle bidrag - små eller store - modtages med glæde og tak.

Det er muligt at målrette bidragene til eksempelvis skakligaholdet, ungdomsarbejdet, pigeskakken, jubilæumsaktiviteterne, eller man kan give bestyrelsen mandat til at bruge pengene, der hvor bestyrelsen mener behovet er.

Mere om Hillerød Skakklub

Hvis du vil vide mere om Hillerød Skakklub og følge med i klubbens aktiviteter så kig på hillerodskakklub.dk

Hvis du er ny skakspiller eller har holdt pause fra skak og vil vide mere hvordan du kommer i gang enten med juniorskak, voksenskak eller eftermiddagsskak så klik på billedet - nyiskak.dk: