Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Evald Eskildsen 1921-2012


Af Hans E. Jacobsen

Evald Eskildsen er afgået ved døden 90 år gammel.

Evald var en institution i skaklivet i Hillerød, hvor han dyrkede spillet til det sidste - næsten. Efter at have deltaget i klubturneringen 2011/12 i de første par runder blev der stille om Evald. Vi erfarede, at det kneb med helbredet, og at Evald var kommet på plejehjem. Men det stod åbenbart værre til, end vi havde forestillet os, for nu et halvt år efter er Evald død.

Evald var i mange år selvstændig malermester i Hillerød, og burde derfor - ifølge klassetilhørsforholdet - spille skak i Hillerød Skakklub og ikke i Hillerød Arbejder Skakklub. Men Evald gjorde det anderledes. Evald var meget tidligt med i Hillerød Arbejder Skakklub, og fulgte klubben trofast i opgangstider og nedgangstider.

I 80-erne blev Evald formand for Hillerød Arbejder Skakklub i en tid, hvor klubben kæmpede for sin overlevelse. Men typisk for Evald, så trådte han til, da det brændte mest på, og han forsøgte at puste liv i klubben, som nu skiftede navn til Frederiksborg Skakklub. Det var også et udtryk for, at de gamle skel mellem arbejdere på den ene side og funktionærer og selvstændige på den anden side var fortid - også i skaksammenhæng.

Men tiden var også løbet fra to skakklubber i en by af Hillerøds størrelse, og i 1987 begyndte de to klubber at samarbejde med henblik på at styrke skakken i Hillerød, og med henblik på fremtidig sammenslutning. Det var i min første periode som formand for Hillerød Skakklub, og det var i den forbindelse, jeg lærte Evald at kende.
Sammen satte vi rammerne for, hvordan sammenlægningen skulle foregå. Vi genoplivede Hillerød Byturnering som en fælles turnering for de to klubbers medlemmer. To af runderne spillede vi på Missionshotellet, mens de fem andre runder blev spillet i Hillerød Skakklubs lokaler på ålholmskolen. Vi var sammen om en stand på messen 'Festlig Fritid' i Frederiksborghallen, og vi havde i en periode to klubaftener, åbne for begge klubbers medlemmer. Da vi endelig besluttede at fusionere deltog Frederiksborg Skakklubs hold den første sæson som et lukket hold i Hillerød Skakklub.

Under hele denne lange, og til tider følelsesladede proces, oparbejdede jeg et tæt og fortrolig samarbejde med Evald.
Evald var bundreel, trofast, samarbejdsvillig, tålmodig og meget loyal over for alle beslutningerne, selv om det reelt var lillebror der blev opslugt at storebror. Og da fusionen var tilendbragt, var Evald fra dag 1 loyalt medlem af Hillerød Skakklub, som han støttede til sin død.

Da Hillerød Skakklub i 2000 fyldte 90 år, var det derfor specielt for mig en meget stor glæde, at kunne udnævne Evald Eskildsen til æresmedlem i Hillerød Skakklub.

Evald og Erik i en hyggestund på torvet med skak!

Evald hørte aldrig til blandt de stærkeste skakspillere, men glæden ved skak og samværet med andre skakspillere var stort og usvækket til det sidste. Evald har gennem tiderne tabt mange partier, men aldrig har nogen hørt Evald beklage sig eller komme med dårlige undskyldninger. Evald var altid positiv, venlig og glad. Et ægte klubmenneske - sådan vil vi altid huske ham i Hillerød Skakklub.

Æret være Evalds minde.