Kvik links:

Intro video


Sponsorer
 


Frivillig støtte indbetaling

 

Freddy Nielskov 1943 - 2023


Af Hans E. Jacobsen

Freddy Nielskov døde den 31. december 2023 - 80 år gammel efter en besværlig kamp mod en kræftsygsom.

Freddy havde en højst usædvanlig skakkarriere i Hillerød Skakklub. Han var allerede som ung teenager i 1950-erne er stort skaktalent, faktisk en af de bedste i årgangen i Danmark. Eftersom faderen Viggo Nielskov var formand for Hillerød Skakklub op igennem 50-erne var det naturligt at Freddy hurtigt kom ind i klubben og sammen med andre unge talenter, som f.eks. Aksel Ros, John Sørensen og Mogens Nørhave, blev det starten til en storhedstid for Hillerød Skakklub. Freddy var en del af klubbens førstehold fra 1962 og frem til 1968, dog afbrudt af et ophold på tre år i Lolland.

Freddy uddannede sig som journalist, og han blev senere redaktør på et magasin om både. Freddy havde mange interesser og var også dygtig til bl.a. badminton og tennis og senere også golf. Det betød, at skakken desværre gled i baggrunden.

Lige indtil Freddy pludselig dukkede op i klubben næsten 50 år senere i 2017 og havde fået lyst til skak igen. Det er helt uhørt at holde en pause på 50 år fra skak og så starte ígen, som om han lige var stoppet. Vi oplevede hurtigt, at Freddy - på trods af den lange pause - bestemt ikke havde glemt hvordan man flytter brikkerne, og allerede i 2018 havde jeg fornøjelsen af at kunne  overrække Freddy en præmie for gruppesejr i Hillerød Byturnering - se billedet.

De sidste par år kneb det lidt med resultaterne. Der blev længere mellem sejrene, og det ærgrede Freddy, som til det sidste var meget ærekær med sit skak. Måske var det sygdommen, der begyndte at spille ind.

Mit bekendskab med Freddy kom derfor kun til at strække sig over 5-6 år. Det samme gjaldt pudsigt nok mit bekendskab med hans far Viggo Nielskov, som jeg lærte at kende nogle år i slut 80-erne, hvor han ligesom Freddy havde fået lyst til skak igen efter mange års pause.

Både far og søn lignede hinanden på flere måder. Begge var meget behagelige og rare mennesker at omgås - og begge havde udpræget flair for skak. Da jeg skrev min bog 'Gode Træk' for et par år siden var Freddy en af dem jeg sparede med omkring sprog og indhold.  Her kunne jeg få glæde af hans journalistiske evner.

Selv om vores bekendskab blev relativt kort, var det varmt og jeg mange andre i klubben vil savne Freddy i vores midte.

Æret være Freddy Nielskovs minde.