Kvik links:

Intro video


Sponsorer 
 


Frivillig støtte indbetaling

 

2021-22 <> ---------

Mesterrækken 2022-23


Hillerød 3

22. november 2022

Hillerød 3 - Roskilde 1:  3½-4½

Af Frands Lavrsen

Klynkefri og uden aldersdiskrimination

En utilfredsstillende lokalesituation for Roskilde Skakklub var blandt samtaleemnerne inden matchstarten på denne stadig halvlune novembersøndag. På brætterne prøvede vi også fra Hillerød 3’s side at indskrænke pladsen for Roskilde-folkene. Det lykkedes til dels, og samtidig fik vi demonstreret, at alder absolut ikke er en hindring for succes i den disciplin. Det var nemlig ældste mand, Ole, og én af de yngste, Johan, der satte sig eftertrykkeligt på de to pladser med fuldt udbytte til os. Samtidig var det to af de andre unge, Poul og Oliver, der leverede de mest seværdige og nervepirrende lige-ved-og-næsten indsatser, som med blot en smule ekstra medvind havde belønnet hver af de to med mindst et halvt point. Det ville i givet fald have bidraget afgørende til at opfylde vores mål om et uafgjort resultat i matchen. Nu måtte vi nøjes med det berømte hæderlige, men dog alligevel meriterende og i al fald irriterende nederlag på 3½ - 4½, for det var stadig næsten 1 point mere end forventet score til os og derfor absolut spiseligt. Så ingen grund til at klynke, selv om resultatet var lidt svært synke. Der kom i al fald andre boller på suppen ift. til forrige runde, hvor vi blev ydmyget af vores eget 4. hold, fordi vi deltog lidt for aktivt i bukkejagten. Der var oven i købet frisk franskbrød med pålæg, som vores kampleder, Hans, havde sørget for, at vi kunne fouragere og blive energieksponeret af. Det kosttilskud var der dog ikke meget afsætning på. Med til historien hører også, at vi var tre midaldrende eller midaldrende-plus spillere, der brillerede med nogle langgabere af kedelige remispartier. Det skal man dog ikke kimse af, for de var alle mere eller mindre mod højere ratede modstandere.

Følg med herunder, hvis du har appetit på at smage på nogle detaljer fra matchen:

Esben havde som eneste vinder i den foregående match mod 4. holdet fået æren af at spille mod Roskildes holdleder og stærkeste spiller på bræt 1. Partiet udviklede sig meget jævnbyrdigt i et Colle-system, og Esben leverede som sort en meget kontrolleret indsats frem mod træk 19, hvor modstanderen tilbød remis efter 19. dxc5 i denne stilling:

Det tog Esben tro mod holdets taktik, som han selv udtrykte det, hurtigt imod. Den taktik gik bl.a. ud på, at de tre øverste brætter ikke skulle gå af vejen for en remis. Et glimrende resultat for os på topbrættet.

bræt 2 kom Poul egentlig godt ud af åbningen som hvid i en sicilianer. Nogle unøjagtigheder bevirkede dog, at en korrekt ofret bonde kom til at mangle for ham, og han kom lidt under pres. Det rettede sort op på med en fejl i træk 23, og så kom Poul pludselig ovenpå med et meget lovende angreb. Poul var imidlertid ved at komme i alvorlig tidnød, og det påvirkede desværre det videre forløb af partiet. I træk 27 kunne Poul have sat noget der ligner trumf på med et giftigt springertræk, som han ikke fandt. Et par træk senere overså begge spillere et umiddelbart gevinsttræk for sort med 30. -, Dd1+. I stedet nåede de frem til denne stilling efter sorts 30. -, Dh5-f7:

Her kunne hvid med 31. Sg6+ stadig sikre sig remis, men det var svært at gennemskue med få sekunder tilbage på uret. Poul valgte 31. Txe5, fxe5 32. Sg6, men da var det en postgang for sent med det fine springertræk. Poul kæmpede bravt videre i tidnøden men måtte strække våben med en officer for lidt i træk 43. Ærgerligt, ærgerligt.

Oliver kom som sort på bræt 3 godt ud af åbningen i en Caro-Kann. Han overlevede endda et potentielt bondetab, lige efter at han havde rokeret langt. Til alt held overså modstanderen den mulighed. I stedet fik Oliver kæmpet sig frem til denne gunstige stilling med en ekstra bonde efter hvids 33. b5:

Nu skulle sort have spillet 33. -, De8 med en pæn fordel. Bonden på c5 var forgiftet for hvid pga Lb6, og sorts plan ville derfor være at spille e4. Men ramt af alvorlig tidnød valgte Oliver 33. -, Db6 med lige spil. Ligheden blev desværre forspildt efter 34. a4, a6?, hvorefter det var hvid, der overtog styringen og ovenikøbet lokkede sort til at overse en afdækkerskak i træk 42, så Oliver måtte opgive fuld af ærgrelse over den missede chance. Endnu et energisk og chanceskabende spillet parti af taberen, men samtidig nok en gang en påmindelse om, hvor stor betydning tidnød kan have for resultatet.

bræt 4 kom Henrik som hvid med noget, der lignede en italiener, hurtigt på hælene efter åbningen. Modstanderen fik efter lang rokade og g5 fuldstændigt overrumplet Henrik oven på en afbytning på c6. Stillingen efter hvids 14. -, Sf4 var denne:

Her var Henrik så frustreret over situationen, at han med egne ord valgte at opgive på en “pæn måde“ med 15. Sxe5, Dxg2 ++. Stillingen var selvfølgelig også nærmest håbløs for hvid, når sort først fik spillet g4 og Tg8.

Så kommer vi til den bedre halvdel af matchen rent resultatmæssigt. Først skal vi lige igennem et par lidt kedelige partier. Laurids spillede sort på bræt 5 i engelsk firespringerspil. Oven på de første 8-9 træk blev det nærmest en konkurrence om hurtigst mulig afbytning af officerer. Efter hvids 19. Td1 var stillingen denne:

Nu tilbød hvid remis og med ulige farvede løbere uden udsigt til gevinstchancer var jeg ikke længe om at sige god for en accept af det tilbud, da Laurids forespurgte mig herom.

I mit eget parti spillede jeg Bird’s åbning med hvid på bræt 6. Jeg fik ikke rigtig nogen fordel ud af åbningen, og efter nogle afbytninger på a8-h1 diagonalen kom vi hurtigt over i et slutspil. Jeg tilbød remis i denne stilling efter 27. Tf2:

Som én af Roskilde-spillerne ganske rigtigt efterfølgende påpegede, stod min løber på den forkerte farve. Men pudsigt nok siger mit program, at hvid havde en omend ganske lille fordel.

bræt 7 spillede Ole sort i et London system. Ole holdt fint balancen indtil omkring træk 18, hvor han tillod hvid at komme lige lovlig tæt på med et angreb på kongefløjen. Hvid fastholdt presset uden for alvor at trænge igennem. Efter sorts 34. -, h5 opstod denne stilling:

Hvid havde stadig fordel men trak så 35. Dg3? Han opdagede fadæsen lige så snart, han havde sluppet dronningen, men da var det jo for sent, og Ole kunne indkassere tårnet på d1. Hvid opgav få træk senere. Hermed fik Ole oprejsning for en næsten tilsvarende buk, som han selv serverede i foregående runde.

Endelig havde Johan hvid på bræt 8 i en dronninggambit. Fordelen vekslede lidt mellem parterne, og i denne stilling efter hvids 17. Lg4-f3 var det sort, der havde et lille overtag:


Det overtag formøblede sort med 17. Sxc3, som umiddelbart så meget tilforladeligt ud med trussel mod dronningen på d1. Men sort kunne lige indskyde 18. Lc6+ efterfulgt af Df3 med trussel mod både c3 og a8 og efterfølgende kvalitetsgevinst som minimum. Det var her grunden blev lagt til, at Johan i træk 35 kunne hjemføre et helt point.

Det var et par gode gevinster på bræt 7 og 8. Nu ser vi frem mod næste match, der gerne skulle berige holdet med den første sejr.
 

4. november 2022

Hillerød 3 - Hillerød 4:  2-6

Af Frands Lavrsen

Damp på kedlen, bukkejagt og kludder i talrækken.

Lokalopgøret i mesterrækken mellem Hillerøds 3. og 4. hold blev spillet på en dejlig lun og solbeskinnet søndag eftermiddag, hvor de 16 spillere og hele karavanen af hjælpere og følgere alligevel blev lokket indendørs for at afvikle en på forhånd tilsyneladende jævnbyrdig match, men med den behagelige mulighed at kunne bevæge sig udenfor og trække drag af den friske efterårsluft ned i lungerne og med stimuli af hjerneaktiviteten til følge. Det skulle jeg nok selv have benyttet mig noget mere af med tanke på min senere totalt hjerneblæste buk af et træk 28 på bræt 5.
Seancen foregik i Kedelhuset over for vores normale spillested i Frivilligcentret, og damp på kedlen sørgede Poul Kleiminger i topform for med storstilet kaffebrygning tillige med andre serviceaktiviteter under hele matchen. Det kriblede i fingrene på Poul for selv at flytte rundt på brikkerne, men det var hans eget ønske at holde fingrene væk fra dem den eftermiddag. Vi andre ser frem til igen at nyde Poul i topform også på de 64 felter i et forhåbentligt snarligt comeback. Pouls blotte tilstedeværelse er jo med til at skabe en god stemning, og vi ved, at han er en hård nyser ved brættet for de fleste modstandere.
Der var masser af aktivitet i lokalet, for samtidig spillede vores 2. hold mod Frederiksberg. Når man gik op og ned af knirkegulvet kunne man forledes til at tro, at det var de mange spillere, der tænkte, så det knirkede og knagede. Det gjorde de da bestemt også, men det var dog det træbeklædte gulv, der leverede den specielle lydkulisse ved den mindste vandring i det ellers tyste rum. Den slags må man leve med som skakspiller og så i stedet glæde sig over, at mobiltelefonerne ikke bimler og bamler.
Vores 3. og 4. hold er sammensat med et nogenlunde ensartet styrkeforhold, hvilket skulle borge for et tilsvarende udfald på resultattavlen. Men sådan gik det absolut ikke, da matchen kom i gang. Nu ved jeg ikke hvor mange jægere, der er på de to hold, men det var i al fald tydeligt, at bukkejagten var gået ind. 3. holdet var åbenlyst bedst i den disciplin, og var helt klart dem med flest træffere. Læs bare om bukkene især på bræt 2, 5 og 6 længere nede.
Så derfor gik der kludder i talrækken, for det var 4. holdet, der trak sig sejrrigt tilbage med en 6-2 gevinst i posen. Hvordan det gik for sig, kan du få indblik i med smagsprøver fra de enkelte partier nedenfor.

bræt 1 spillede reserveteranen hr. Sørensen med fornavnet Torben endnu en gang for 3. holdet mod reserve-Morten på 4. holdet. Der var nu ikke meget reserveret over Mortens spil, for han tog ret hurtigt styrepinden med hvid i dette parti, der via trækomstilling blev til en sicilianer. Det startede egentlig her:

 

Morten har netop spillet 12. exf5, og nu valgte Torben 12. -, gxf5 i stedet for at slå med løberen, som var mindre risikabelt. Og efter fortsættelsen 13. f4, e5 14. Le3, De7? 15. Sd5 begyndte det at se rigtig svært ud for Torben. Det blev det da også, for Morten holdt sig ikke tilbage med at udnytte hullerne i sorts efterhånden åbne og meget skrøbelige kongestilling. Selv om Torben prøvede med et lettere desperat officersoffer i træk 24, var det Morten, der kunne bogføre et helt point i træk 30.

bræt 2 var det Esben på 3. holdet, der hurtigt førte taktstokken med hvid mod Hans på 4. holdet i en sicilianer. Det førte til denne stilling efter 25. Sxe4:

Esben havde fastholdt presset, men stillingen var egentlig lige. Så kom der imidlertid lige en buk forbi, da Hans trak 25. -, Sxe4? Derefter var det Esbens tur til at bukke og takke for det hele point efter 26. Dxh6.

bræt 3 tørnede Poul H. med sort for 3. holdet sammen med Peter B. fra 4. holdet. Poul fik efter et par unøjagtigheder af hvid i midtspillet i en dronninggambit flot tilspillet sig et solidt overtag med denne praktisk talt vundne stilling efter 26. f4:

Her skulle Poul spille 26. -, Dg4 eller 26. -, Dh5 for at bevare overtaget. Desværre valgte han 26. -, Txc2, og stillingen blev efterfølgende så forfladiget, at Peter og Poul blev enige om remis i træk 36.

I en kongeinder på bræt 4 havde Oliver for 3. holdet hvid mod Bertil på 4. holdet. Efter en jævnbyrdig åbning satte Oliver unødvendigt et par bønder over styr og tillod Bertil at lægge et stadig hårdere pres mod hans stilling. Vi hopper frem til en spektakulær afslutning på et tidspunkt, hvor partiet dog reelt var afgjort:

Oliver havde netop spillet 34. Lf3, og Bertil afsluttede fornemt med 34. -, Dxf4 35. Kxf4, Le5 #. Oliver kunne selvfølgelig have trukket pinen ud med 35. Kg2, men det var blot et spørgsmål om tid, før partiet var tabt alligevel.

I mit eget parti på bræt 5 spillede jeg på 3. holdet med sort Nimzowitsch forsvar mod Torben J. på 4. holdet. Efter en række afbytninger og helt lige spil nåede vi til denne stilling efter hvids 28. bxc3:

Både hvid og sort havde angrebschancer i stillingen, men uden blik for hvids forestående trussel mod bonden på d5 spillede jeg tankeløst 28. -, e5? Sikke en buk. Efter 29. dxe5 valgte jeg ovenikøbet den dårlige fortsættelse 29. -, Lxe5 i stedet for 29. -, Txf3, hvorefter jeg kunne have nøjedes med et kvalitetstab i første omgang. Så nu gik det helt galt, og Torben kunne i træk 44 modtage min opgivelse.

Ole kom med hvid for 3. holdet på bræt 6 i en uregelmæssig åbning under let pres efter åbningen mod Rasmus på 4. holdet. Ole kom foran med en bonde, men manglede noget udvikling. Stillingen var dog ret lige, da dette skete:

Sort havde netop spillet 20. -, Dc6 +, hvortil Ole blot skulle have reageret med 21. f3. Da han trak 21. Dc3, kunne Rasmus i stedet med 21. -, h3+ afgøre partiet. Det gjorde han, og Ole gav naturligvis straks op oven på sådan en buk.

bræt 7 var Bernhard på 3. holdet og Peter L. på 4. holdet meget fredeligt indstillet i et slags London system. Slutstillingen allerede i træk 21 blev denne:

Hvid havde lige spillet 21. Sb3. Her blev de to “søndagsbilister” altså enige om remis i denne lige stilling.

Endelig spillede Johan fra 3. holdet og Emil fra 4. holdet en dronningbondeåbning på bræt 8. Johan havde hvid og kom i alvorlige vanskeligheder efter denne overseelse i træk 13:

Her spillede Johan 13. b4, hvorefter der røg et par bønder efter 13. -, Lxb4 14. cxb4, Dxb4+ 15. Sd2, Dxa4. Resten af partiet kæmpede Johan forgæves mod overmagten og kastede håndklædet i ringen i træk 36.

Ja, frænde er frænde værst. I næste runde skal der anderledes boller på suppen fra 3. holdets side. Til gengæld kan 4. holdet hvile lidt længere på laurbærene som oversidder i den runde.

30. oktober 2022

I mesterrækken mødte Hillerød 3 og Hillerød 4 hinanden. Holdene er forsøgt sammensat, så de burde være nogenlunde jævnbyrdige, men Hillerød 4 vandt sikkert 6-2 - en gedigen overraskelse.